Branche Benefits
Registermakelaars in Assurantiën
  •  <h2>Test extra tekst op de slider
							home</h2>


Nieuws

Nieuws

Corona: Pensioen-gerelateerde vragen door werkgever en werknemer

Het coronavirus heeft enorme invloed op heel veel mensen in ons land. Werkgevers en werknemers zitten met veel vragen. De antwoorden op een aantal belangrijke vragen rondom pensioen leest u hieronder.

1. Vraag van een werknemer: ik zit vlak voor mijn pensioendatum en heb een beschikbare premieregeling. Wat doet een nog lagere rente en een kelderende aandelenmarkt met mijn pensioen?

Kijk waar uw premie in belegd is (log in bij de verzekeraar). De meeste uitvoerders van beschikbare premieregelingen hanteren lifecycle profielen (naar mate de einddatum dichterbij komt, wordt het risico/aandelenpakket afgebouwd). In principe zijn de lifecycles zo ontworpen dat deelnemers vlak voor hun pensioendatum geen onverantwoorde risico’s lopen. Dit is echter een uitzonderlijke situatie met heftige koersbewegingen. Beheerders van de lifecycle fondsen volgen daarom nauwlettend de impact voor deelnemers die met pensioen gaan. Ze proberen hier binnen de afgesproken grenzen zo voorzichtig mogelijk mee om te gaan. Toch zal op basis van de huidige situatie het pensioen lager uitvallen.

Wat kunt u als deelnemer dan doen: u kunt uw pensioen uitstellen, wachten met aankopen of variabel pensioen aankopen. Neem contact met ons op om de situatie en de mogelijkheden te bespreken.

2. Vraag van een werkgever: ik ben benieuwd naar de mogelijkheden om de kosten van het pensioen te verlagen als het (te zijner tijd) onbetaalbaar wordt.

Bij calamiteiten kan een werkgever werktijdverkorting (WTV) aanvragen. Bij WTV krijgt een werkgever een tijdelijke WW-uitkering voor de niet-gewerkte uren van zijn werknemers. De regering heeft echter bekendgemaakt dat zij vanwege de uitzonderlijke omstandigheden de WTV intrekt en een tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW) instelt. Tijdens de periode van NOW wordt de medewerker niet ontslagen en wordt het loon volledig doorbetaald. Dat betekent dat er geen gevolgen zijn voor pensioenopbouw. Als de dekking volledig is, blijft de premie dus ook op hetzelfde niveau.

Bijna alle uitvoeringsovereenkomsten (overeenkomst tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever) bieden een escape van de verplichting bij ingrijpende wijzigingen van omstandigheden en bij een zwaarwichtig belang. Vallen de gevolgen van het coronavirus hieronder?  Dit is een geheel nieuwe situatie, dus erg lastig in te schatten. Hier kunnen we dan ook geen zekere uitspraken over doen.  Als er uiteindelijk toch sprake is van zwaarwichtig belang, dan zijn er mogelijkheden om de pensioenaanspraken te verlagen of te bevriezen.

Ten slotte

Is het wel gewenst om de (neven)dekkingen voor overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheid te verlagen? Verzekeraars geven juist aan dat er dekking is voor overlijden aan de gevolgen van het coronavirus. Als deze dekkingen verlaagd of beëindigd worden zijn partners en kinderen van de deelnemers mogelijk de dupe van een tijdelijke versobering. Wij adviseren dan ook om dit niet te doen.

3. Vraag van een werkgever: hoe zit het met pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting i.v.m. het coronavirus

Er zijn mogelijkheden om de pensioenopbouw ongewijzigd voort te zetten zonder rekening te moeten houden met de tijdelijke verlaging van de arbeidsduur. Onderstaande situaties zijn voornamelijk aan de orde:

  • De dienstbetrekking blijft geheel in stand. Hier kan de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat van toepassing was voor de arbeidsduurverkorting.
  • De dienstbetrekking wordt (gedeeltelijk) tijdelijk beëindigd i.v.m. het coronavirus. Als de werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt zoals de WW uitkering, dan is er sprake van pensioengevende diensttijd. De pensioenopbouw mag worden voortgezet o.b.v. het pensioengevend loon voor de arbeidsduurverkorting.

 

Wilt u meer weten over deze of andere onderwerpen? Neem contact met op met één van onze pensioenadviseurs.

 

Peter Boon                   06-51442363

Erna van der Heide      0592-792025

Henriët Groenhagen    0592-792022

 

Branche Benefits, 30 maart 2020