Branche Benefits
Registermakelaars in Assurantiën
 • <h2>Test extra tekst op de slider home
							</h2>


Bereken uw premielekkage!

Bedrijfsverzekeringen blijken in 60% van de gevallen niet (geheel) aan te sluiten bij het bedrijfs- en risicoprofiel van een onderneming. Veel risico’s zijn onterecht, inadequaat en op te conventionele basis verzekerd. Daarnaast zijn de huidige premietarieven in de meeste gevallen gedateerd en verre van actueel. Het bovenstaande leidt tot zogenaamde premielekkage. In de praktijk wel tot meer dan 35%!

Premielekkage

Wij introduceren het begrip 'Premielekkage'. 

Onderstaand een nadere uitleg van dit begrip, of bereken direct uw premielekkage.

Wat is premielekkage?

Premielekkage ontstaat wanneer een risico- en verzekeringsprogramma in onvoldoende mate is afgestemd op uw risicoprofiel en uw risicoperceptie. En waarbij de bestaande verzekeringsoplossingen 'achterhaald zijn' (premie en dekking). Platgezegd heeft premielekkage betrekking op dat gedeelte van de premies die u betaalt, waar tegenover geen verplichting staat voor de verzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan:


Premies, gekoppeld aan verzekeringen die niet zullen uitkeren, zoals bijvoorbeeld:

 1. Een bedrijfsschadeverzekering terwijl u geen omzetverlies leidt als gevolg van een brandschade;
 2. Foutieve tenaamstellingen, waardoor de betreffende entiteit geen uitkeringsgerechtigde is;
 3. Foutieve hoedanigheidsomschrijving op de aansprakelijkheidsverzekering, waardoor een potentiële claim niet gedekt is;

 

Oververzekering/dubbele verzekering:

 1. Te hoge verzekerde sommen;
 2. Inadequate verzekeringstructuur;
 3. Dekking voor dezelfde verzekerde zaak op meerdere polissen;
 4. Belangen verzekerd door meerdere belanghebbenden;

 

Premies, gekoppeld aan een verzekering die foutief in elkaar steekt;

 1. Onbekende/ongewenste uitsluitingsclausules die leiden tot afwijzing van een mogelijke schade;
 2. Achterhaalde verzekeringsoplossingen;
 3. Er zijn betere en meer gewenste oplossingen die onbekend zijn bij u;

 

Premies die u betaalt voor verzekeringen, die u na een betere uitleg onnnodig vindt;

 1. Niet alles hoeft verzekerd te worden. u moet echter eerst wel zicht en grip hebben op het risico;
 2. U blijkt best bereid te zijn om een hoger eigen risico te nemen;

 

Premieniveau is niet marktconform

 1. Inkoop van verzekeringspremies is een vak apart. te vaak zien we achterhaalde premieniveaus. zonde.
 2. Combinatie van verzekeringsoplossingen leidt veelal tot besparingen;
 3. Branche Benefits koopt veel dekkingen collectief is, waardoor een fikse collectiviteitskorting wordt gerealiseerd.

 

Branche Benefits heeft de achterliggende 12,5 jaar meer dan duizend risico- en verzekeringsanalyses uitgevoerd bij de meest uiteenlopende soorten bedrijven. Daarbij werd het fenomeen premielekkage stevast meegenomen. Op basis daarvan heeft zij een uniek toetsingsmodel ontwikkeld. Omdat zowel uw als onze tijd kostbaar is, hebben we 11 vragen gedefinieerd. De antwoorden hierop geven u een betrouwbare indicatie van uw premielekkage. Hiermee wordt aan de ene kant in kaart gebracht in hoeverre uw verzekeringspakket in geval van schade zou doen wat u ervan verwacht. Aan de andere kant wordt de contante waarde van uw premielekkage berekend.

Wilt u na deze berekening exact weten waar u aan toe bent, dan horen wij dat graag van u. We maken dan graag een afspraak voor een kosteloze risico- en verzekeringsanalyse.