Branche Benefits
Registermakelaars in Assurantiën
  •  <h2>Test extra tekst op de slider home
							</h2>


Verzekeren is een kwestie van weloverwogen kiezen

Verzekeringsoplossingen zijn in onze beleving nooit het doel, maar slechts een (mogelijk) middel om uw bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Niet meer, niet minder.

Bedrijfsverzekeringen

Niet alle risico’s hoeven verzekerd te worden. Dat is onzin en zonde van het geld. Bepaalde risico's kunt u beter elimineren of voorkomen. Andere risico's kunt u prima zelf dragen. Daar heeft het fenomeen 'verzekeren' geen daadwerkelijk toegevoegde waarde. Nadat een risico- en verzekeringsanalyse is uitgevoerd, zijn de bedrijfsrisico's in kaart gebracht en bekend. Het is nu aan u - met ondersteuning van uw accountmanager - om te bepalen hoe u met de nu bekende risico's wilt omgaan. Kortom, welke risico's ziet u ook als risico en in welke mate. Hier speelt de formule 'Risico = Kans x Omvang' het uitgangspunt. Zo kunt u risico's met een kleine kans dat ze zich voordoen, maar met grote gevolgen wellicht het beste verzekeren. Denk aan een enorme brandschade. Het elimineren of het voor 100% voorkomen hiervan is namelijk veelal niet te realiseren. 

Waar het in feite om gaat is het beheersen van uw risicokosten. Veelal wordt er vanuit gegaan dat verzekeringspremies de enige kosten zijn die verband houden met risicomanagement binnen een bedrijf. Verzekeringspremies vormen echter een van de vijf risicokosten waarmee u te maken heeft.

Risicokosten bestaan uit:

- Niet verzekerde schaden;

- Niet-verzekerbare schaden;

- Eigen risico’s;

- Kosten risicobeheer / preventiemaatregelen;

- Verzekeringspremies

Risico's die u wenst te verzekeren worden door onze verzekeringsspecialisten (internationaal) voor u ingekocht en actief onderhouden.  Vanzelfsprekend tegen de gunstigste premie.